El domini decidimvila-seca.cat és de titularitat del grup municipal Decidim Vila-seca – Acord Municipal.
• Adreça: Av. de l’Alcalde Pere Molas, 18, entrada per Via Màxima, 43480 Vila-seca
• Telèfon:
• Mail: info@decidimvila-seca.cat
• CIF: G55668594
Objecte del lloc web
El lloc web decidimvila-seca.cat té un caràcter merament informatiu dels propòsits i activitats del grup municipal Decidim Vila-seca – Acord Municipal, a més de ser una plataforma de contacte per accedir a dit grup municipal.
Ús, contingut i enllaços
L’ús de la informació continguda en el web és responsabilitat exclusiva de l’usuari. El contingut del lloc web corresponent a textos, disseny de la web, imatges i qualsevol altra informació és propietat de Decidim Vila-seca o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Per tant, queda prohibit qualsevol reproducció o enllaç sense el consentiment atorgat excepte autorització prèvia de Decidim Vila-seca.
Decidim Vila-seca no es responsabilitza dels enllaços cap a altres llocs o pàgines web que s’hi puguin incloure, ja que no hi té cap tipus de control ni cap relació. L’usuari accedeix a les webs enllaçades sota la seva exclusiva responsabilitat.
Protecció de dades personals
Per a la navegació pel lloc web no es requereix cap tipus de dada personal; per tant, no es requereix cap tipus d’identificació per part de l’usuari. En el cas d’efectuar alguna consulta, les vostres dades identificatives seran tractades per Decidim Vila-seca per a la gestió de la informació que ens ha sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a l’adreça info@decidimvila-seca.cat.
Clàusules d’exoneració de responsabilitats
Decidim Vila-seca no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. Decidim Vila-seca no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics motivats per causes alienes a Decidim Vila-seca, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.