Preu de l’aigua just i sostenible.

Anella verda al voltant del nucli de Vila-seca: xarxa d’espais lúdics i de lleure interconnectats.

Modificació de la normativa urbanística per permetre l’ús de material aïllant imitació fusta en la reparació i substitució d’obertures exteriors dels habitatges del nucli antic.

Sistema urbà de refugis climàtics i garantir l’ombra als patis a les escoles.

Peatonalitzar l’avinguda de Pau Casals de la Pineda i la Rambla de Catalunya i la plaça de Voltes de Vila-seca

Interconnectar la xarxa espais verds a la Pineda: Sèquia Major i Xarxa 2000.

Zona d’autocaravanes al costat del parc dels Prats de la Pineda.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, per a fomentar-hi l’autoconsum.

Reduir les taxes d’escombraries aplicant polítiques actives de la gestió de residus

Detectors per la vigilància contínua de la qualitat de l’aire

Gateres obertes amb control d’accés per garantir el benestar animal.