Zona d’esbarjo familiar a l’aire lliure amb barbacoes i piscina d’estiu

Poliesportius d’ús ciutadà als diferents barris i nuclis de Vila-seca, amb l’objectiu de facilitar l’activitat esportiva a tota la població

Obrir els patis de les escoles fora de l’horari lectiu, per tal que nens, nenes i joves puguin gaudir dels equipaments esportius

Obrir espais d’oci per a joves als tres nuclis del municipi i ampliar l’únic que ara existeix

Traslladar l’skatepark a una zona més propera al nucli de Vila-seca i a la quals els i les joves hi puguin accedir amb seguretat

Reconvertir el Port Halley en una zona d’oci nocturn

Nou casal per a la gent gran, per poder ampliar les activitats i serveis que s’hi ofereixen

Habitatges tutelats per a la gent gran

Xarxa d’equipaments culturals per a les entitats del municipi

Comissió de festes en què hi participin activament les entitats culturals i esportives de Vila-seca

Oficina de suport a les entitats i associacions del municipi, per ajudar-los en la gestió i en la tramitació de subvencions

Servei municipal de foment del comerç local, per tal d’agilitzar-ne les gestions i oferir assessorament especialitzat

Organitzar activitats de promoció del comerç local (mercat medieval, parades de Sant Jordi…) al nucli històric

Reformar el camí Fondo per connectar la Plana i Vila-seca, amb un vial que permeti el pas segur de vianants i ciclistes